Лабораторний практикум з програмування мовою С/С++

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5539
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Лабораторний практикум з програмування мовою С/С++ : навч. посіб. для студ. тех. спец. закл. вищ. освіти I–IV рівн. акредит. / П.А. Пех, С.В. Лавренчук, М.В. Делявський, С.В. Гринюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 228 с.
Короткий огляд (реферат)
Даний посібник-практикум – збірник програм мовою С/С++, виконання яких передбачається під час лабораторних занять з дисципліни «Програмування». Мета авторів – допомогти студентам в оволодінні ними практичними навичками у розробленні сучасних програмних продуктів, зокрема, в умовах дистанційної освіти. Окрім великої кількості програм, посібник також містить варіанти індивідуальних завдань.
Посібник передбачений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Програмування мовою С++, функції, цикли, масиви, класи.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Вежа-Друк
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net