Стилістика художньої прози Валер’яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5549
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Мялковська Л.М. Стилістика художньої прози Валер’яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис : автореф. дис... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Л.М. Мялковська ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2001. - 20 с.
Короткий огляд (реферат)
У дисертації здійснено аналіз ідіостилю В.Підмогильного за наявністю в художніх текстах концептуальних лексичних одиниць, що утворюють лексико-семантичні макрополя “місто” та “внутрішній світ людини”. Типові дієслівні та іменникові (генітивні) метафори з ключовими словами душа, серце, чуття, думка, а також місто, вулиця, будинки, ліхтарі; натовп, юрба формуються навколо ядерних сем “вогонь”, “вода”, “світло”, “звук”, “переміщення” та ін.
У системі образно-стилістичних мовних засобів досліджуваної прози відзначено активність художніх дефініцій, сентенцій, що стосуються таких понять, як “життя”, “людина”, “кохання”, “думка”.
Ускладнений книжний характер ідіостилю мотивує високу частотність абстрактних іменників на –ість у досліджуваних текстах. Відзначено взаємодію лексико-семантичних макрополів ”внутрішній стан людини” і “місто”
Ключові слова
Лексико-семантичне поле, взаємодія макрополів, сема, дієслівні метафори, генітивні метафори, порівняння, художні дефініції, метонімія, ідіостиль, книжність.
Дата публікації (рік)
Файл
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net