Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5576
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Волинчук Ю.В. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. - Л., 2010. - 21 с.
Короткий огляд (реферат)
Здійснено теоретичне узагальнення та подано нове бачення вирішення наукової задачі - удосконалення механізму фінансового забезпечення вищої освіти за умов формування соціально орієнтованої ринкової економіки шляхом розробки відповідних дієвих інструментів для оптимального сполучення фінансових потоків та інтелектуальних ресурсів з метою гармонізації інтересів державного, корпоративного та приватного капіталів. Виділено основні підходи та сформовано логічні схеми розкриття сутності основних категорій і понять. Визначено концептуальні засади розвитку фінансової системи вищої освіти в Україні. Розкрито сутність і складові механізму фінансового забезпечення вищої освіти за умов формування соціально орієнтованої ринкової економіки на базі застосування системного підходу з виділенням його функціональних зв'язків. Встановлено основні тенденції розвитку та фінансового забезпечення вітчизняної вищої школи. Досліджено особливості та соціальну спрямованість фінансово-економічних відносин систем вищої освіти розвинених країн світу.
Ключові слова
Механізм фінансового забезпечення, вища освіта, соціально орієнтована ринкова економіка, фінансові ресурси, стійкість.
Дата публікації (рік)
Ініціали працівника
Волинчук Ю.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
yulija.volynchuk@lutsk-ntu.com.ua