Підприємництво і торгівля

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5578
Тип: Навчальні посібники
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Підприємництво і торгівля : навч. посіб. / під заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальської та проф. І.В. Кривов’язюка. К.: Кондор, 2018. 620 с. [Розділ 3. Організаційно-правові форми функціонування підприємницьких структур. С. 72-114]
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник розкриває теоретичні та прикладні аспекти розвитку підприємництва та торгівлі. Визначено гносеологію та інституціональне середовище підприємництва. Виокремлено організаційно-правові, соціальні, фінансові, оцінювальні аспекти реалізації підприємництва. Розкрито необхідність формування бізнес-культури, планування підприємницьких ідей та оцінювання ризиків підприємницької діяльності. Охарактеризовано особливості здійснення підприємництва у різних сферах виробництва та торгівлі. Узагальнено специфіку біржової торгівлі, торговельної логістики, франчайзингу та маркетингу інновацій у сфері підприємництва.
До кожного розділу додається перелік основних понять, зміст ключових термінів, законодавчо-нормативна база, перелік контрольних питань до матеріалів розділу, навчальний практикум, рекомендована література.
Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі для студентів і викладачів вищих економічних навчальних закладів за напрямком „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність“, стануть в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з підприємництва та торгівлі.
Ключові слова
Підприємство, підприємництво, торгівля, торговельна діяльність, соціальне підприємництво, бізнес-культура, бізнес-планування, фінансове забезпечення, ризики, біржова торгівля, франчайзинг, торговельна логістика, маркетинг інновацій.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : Кондор
Ініціали працівника
Волинчук Ю.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
yulija.volynchuk@lutsk-ntu.com.ua