Економіка підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5579
Тип: Навчальні посібники
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Економіка підприємства : підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальської, проф. І,В. Кривов’язюка. Київ : Кондор, 2020. 700 с.
Короткий огляд (реферат)
Підручник розкриває теоретичні основи становлення підприємства в контексті сучасного його бачення як відкритої системи. Визначено складові ресурсного забезпечення та умови досяжності результативного функціонування підприємства. Деталізовано фактори та умови розвитку підприємств крізь адаптацію до викликів сучасного економічного середовища.
Суттєво доповнює зміст навчального курсу перелік ключових понять, словник термінів, законодавчо-нормативна база, перелік питань до самоперевірки, навчальний практикум, список використаних джерел.
Дане видання стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, так і для викладачів, працівників бізнес-структур, інших зацікавлених осіб, які виявляють інтерес до економіки підприємства.

Ключові слова
Економіка, підприємство, підприємництво, персонал, необоротні активи, оборотні активи, витрати, прибуток, інновації, інвестиції, економічна безпека, логістика.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : Кондор
Ініціали працівника
Волинчук Ю.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
yulija.volynchuk@lutsk-ntu.com.ua