Агрохімія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5651
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Агрохімія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. /уклад. І.А. Мороз. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 98 с.
Ключові слова
Агрохімія, агрономія, властивості, грунт, склад.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua