Механізми забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5668
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Механізми забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект : колективна монографія. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 114 с.Короткий огляд (реферат)
В колективній монографії систематизовано теоретичні і практичні підходи та розроблено рекомендації щодо контрольно-аналітичного забезпечення ефективної діяльності підприємств.
У першому розділі «Контроль як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємств» розглянуто роль внутрішнього контролю в системі фінансової безпеки підприємства, зосереджено увагу на процедурах задля підвищення ефективності функціонування кредитних спілок та проаналізовано динаміку основних показників діяльності небанківських фінансових установ, дослідженню формування системи управлінського контролю підприємств в умовах соціально-орієнтованої економіки.
У другому розділі «Реалізація аналітичних досліджень в обґрунтуванні перспектив розвитку підприємств» розкрито суть моделювання як одного з прийомів вивчення економічних явищ і процесів та його застосування в прогнозуванні, розглянуто формування науково-методичного забезпечення аналізу процесів диверсифікації, проведено аналітичну оцінку витрат і собівартості продукції та обґрунтовано методичні підходи щодо їх оптимізації.
Наукова праця може бути використана студентами, аспірантами, викладачами закладів вищої освіти, фахівцями підприємств, установ і організацій.
Ключові слова
Аналіз, внутрішній контроль, диверсифікація, економетричний аналіз, ефективна діяльність, контроль, моделювання, небанківські фінансові установи, оптимізація витрат, оцінка ефективності, прогнозування, собівартість продукції, управлінський контроль, фінансова безпека.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Нужна Оксана Анатоліївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
o.nuzhna@lutsk-ntu.com.ua