Барна справа та винний етикет

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5704
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Барна справа та винний етикет : метод. вказівки до практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спец. 242 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфери обслуговування денної та заоч. форм навч. / уклад.: І.В. Тищук, Л.М. Поліщук. - Луцьк : Луцький НТУ, 2021. - 18 с.
Ключові слова
Барна справа, винний етикет.
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Тищук Інна Володимирівна
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
i.tyshchuk@lutsk-ntu.com.ua