Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5706
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти освітньої програми «Туризм» спец. 242 Туризм галузі знань 24 Сфери обслуговування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.М. Поліщук, І.В. Тищук. - Луцьк : Луцький НТУ. - 2021. - 42 с.
Ключові слова
Туризм, кваліфікаційна робота.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Тищук Інна Володимирівна
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
i.tyshchuk@lutsk-ntu.com.ua