Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5728
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Імбірович Н.Ю. Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою : дис... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.Ю. Імбірович. - Луцьк : Луцький НТУ, 2006. — 125 с.
Короткий огляд (реферат)
Дисертація присвячена розробленні плазмоелектролітних оксидокерамічних покривів у лужних, екологічно-чистих електролітах на цирконієвих та титанових сплавах, а також визначенню деяких фізичних, механічних, корозійних та корозійно-механічних властивостей таких покривів.
Визначено фізичні параметри плазми в іскрових каналах системи цирконій – електроліт та показано, що вона має температуру 6...9.103 К. За такої температури формуються покриви кристалічної структури, які і визначають високу твердість покривів.
Встановлено вольт-амперні характеристики формування ОКП на цирконієвому та титанових сплавах та згідно часових залежностей напруг показано, що збільшення концентрації електроліту, основу якого складає гідроксид калію та рідке скло, стабілізує процес формування покриву, що позитивно відбивається на його якості. На основі дослідження електрофізичних параметрів виявлено, що процес синтезу покриву на титановому сплаві проходить більш рівномірно в порівнянні з його синтезом на сплаві цирконію, що необхідно враховувати при встановленні оптимальних параметрів обробки цирконієвого та титанового сплавів.
На основі дослідження фазового складу ОКП встановлено, що на склад покривів частково можна впливати зміною складу електроліту.
Ключові слова
Пдазмоелектролітна обробка, цирконієві, тинатові сплави, структура, властивості.
Дата публікації (рік)
Видавець
ІВВ Луцького
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua