Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5729
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Гулай Л.Д., Шемет В.Я. Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах R – Cu (Ag) – X (R – рідкісноземельний елемент; X – S, Se, Te) : монографія / Л.Д. Гулай, В.Я. Шемет. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – 132 с.
Короткий огляд (реферат)
Важливим напрямком сучасного напівпровідникового матеріалознавства є ускладнення досліджуваних систем і, відповідно, речовин, які в них утворюються. Серед складних напівпровідникових систем важливе місце займають потрійні халькогенідні системи, утворені бінарними напівпровідниковими сполуками, компонентами яких виступають РЗМ, p- та d- елементи I, II груп Періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва та халькогени (p- елементи VI групи).
В монографії охарактеризовано фазові рівноваги систем R – Cu (Ag) – X на перерізах R2X3 – Cu (Ag)2X (R – рідкісноземельний елемент; X – S, Se, Te) та кристалічні структури тернарних халькогенідів РЗМ, що утворюються у цих системах.
Ключові слова
Халькогеніди, РЗМ, фазова рівновага, кристалічна структура.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua