Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6009
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Потапюк Л.М., Ковальчук О.С., Пилипюк Л.А. Академічна доброчесність у правовому полі українських університетів. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : монографія. Полтава, 2017. С. 179-187.
Короткий огляд (реферат)
Міжнародне прагнення до нового виміру академічної культури, утвердження цінностей, норм, традицій, що складають її моральне ядро, є актуальним і цілком поділяється українською академічною спільнотою, оскільки в умовах нашого суспільства корупція, самоорганізація академічного середовища на хибних моральних засадах, масова девіантна поведінка учасників цієї сфери отримують постійні імпульси для свого розвитку через різкі зміни, невизначеність соціальних ідеалів, професійних норм, суттєвої втрати керованості суспільством, дисбалансу в діях державних інститутів управління, слабкості громадянського суспільства. Визначення власних моральних стандартів, їх співставлення з кращими взірцями академічної культури, втілення в життя у всіх напрямах роботи вишу є виявом прагнення вітчизняної освітньої спільноти взяти на себе відповідальність у захисті норм права, базових академічних та етичних цінностей, забезпеченні якості й належних результатів навчання.
Ключові слова
Академічна доброчесність, принципи академічної доброчесності, кодекс Честі
Дата публікації (рік)
Видавець
Полтава : Видавництво «Сімон»
Ініціали працівника
Потапюк Лілія Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
potapiuk2020@gmail.com