Management of the 21st century: globalization challenges

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6011
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Potapiuk L., Potapiuk I. Conceptual aspects of the services enterprise economic security. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. P. 324-330.
Короткий огляд (реферат)
Акцентується увага на психологічних аспектах забезпечення економічної безпеки підприємства. Зокрема, вказується на провідній ролі суб’єктів безпеки, які забезпечують стабільне функціонування усіх складових системи економічної безпеки. Виділяються основні методи, що застосовуються у практиці управління. Серез них особливо наголошується на соціально-психологічних методах, які регулюють міжгрупові і внутрішньогрупові відносини на підприємстві
Ключові слова
економічна безпека, складові системи економічної безпеки, суб’єкти безпеки, соціально-психологічні методи, мотивація персоналу.

Дата публікації (рік)
Видавець
Prague
Монографія
Ініціали працівника
Потапюк Лілія Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
potapiuk2020@gmail.com