Теорія та історія педагогіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6019
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Потапюк Л. М. Теорія та історія педагогіки : підручник. Луцьк : Луцький НТУ, 2015. 328 с.
Короткий огляд (реферат)
У підручнику на достатньому науковому рівні розглянуто ряд важливих проблем загальної педагогіки та історії педагогіки як українського, так і інших народів світу, які сприяють розширенню світогляду майбутніх фахівців, формуванню національної свідомості, розвитку педагогічного мислення, зростанню рівня загальної культури, вихованню патріотизму та гуманізму.
Підручник підготовлений з метою ефективного засвоєння навчальної дисципліни «Теорія та історія педагогіки» на основі апробованого курсу лекцій, аналізу загально-педагогічної літератури й практики. Він відображає як загальноприйняті положення з різних аспектів теорії та історії педагогіки, так і особистісну позицію автора.
У навчальному виданні стисло викладений основний зміст і провідні поняття курсу. Курс містить 18 найважливіших тем. Розкриття змісту деяких розділів відрізняється новизною підходу і свідчить про критичність та творчість мислення авторки. Хронологічний підхід, що ґрунтується на соціально-культурологічних засадах, дає змогу глибше усвідомити багатоманітність умов, зв’язків, детермінант, значень, в яких відбувалася життєдіяльність того чи іншого педагога.
Ключові слова
Педагогіка, процес навчання, процес виховання, методи навчання, історія зрубіжної педагогіки, історія педагогіки України.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Потапюк Лілія Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
potapiuk2020@gmail.com