Методика викладання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6025
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Потапюк Л. М. Методика викладання : навч. посіб. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. 264 с.
Короткий огляд (реферат)
У навчальному посібнику розкриті загальні засади методики викладання у вищій школі, окреслена система сучасної освіти та перспективи її реформування, зазначені особливості методики організації та проведення різних форм організації навчання у вищій школі, обґрунтовані особливості процесу виховання у ВНЗ, проаналізовані основні вимоги до особистості науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу. Посібник підготовлено для ефективного засвоєння навчальної дисципліни «Методика викладання» на основі апробованого курсу лекцій, аналізу загально-педагогічної літератури й практики. Він відображає як загальноприйняті положення з різних аспектів методики викладання, так і особисту позицію автора.
Ключові слова
Методика викладання, вища школа, педагогічне дослідження, методологія.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Потапюк Лілія Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
potapiuk2020@gmail.com