Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6037
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Мельник Ю. А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01. Луцьк, 2013. 20 с.
Короткий огляд (реферат)
У дисертації розглянуто теоретичні та практичні питання 3D реконструкції характеристичних поверхонь у матеріалознавстві за даними РЕМ-мікрофотограмметричних вимірювань. Отримано узагальнюючі математичні координатні залежності для випадків строго перспективно-афінного відображення. Розглянуто, як альтернативний, метод триплетної оперативної стереореконструкціі мікроповерхонь. Розроблено концепцію фотограмметричного калібрування РЕМ, за допомогою плоскої тестової сітки. Обгрунтовано два методи цифрової ідентифікації відповідних точок і мікротріщин. Розроблені оригінальні методи цифрового моделювання в РЕМ структури і мікротопографії характеристичних поверхонь. Модифіковано відомий в прикладній математиці метод Чебишева для побудови ЦММР. Наведено методику моделювання геометрично-правильних та рандомізованих поверхонь. Викладено математичний формалізм стереології порового простору порошкових матеріалів. Розроблено методику фасеточної побудови ЦММР з наступним просторово-структурним аналізом ізотропного (анізотропного) розподілу фасеток. Досліджено питання кореляційно-спектрального та фрактального аналізів мікрофрактографічних поверхонь. Запропоновано метод автоматичної ідентифікації зламів на основі математичного апарату простору Гілберта. Обгрунтовано доцільність цифрової фотограмметричної обробки РЕМ-зображень за допомогою ЦФС «Дельта». Запропоновано оцінювати якість фінішної обробки деталей циліндро-поршневої групи двигунів за результатами тривимірного дослідження мікротопографії поверхонь хонінгування. Отримано важливі кореляційні залежності фізико-механічних і стереологічних параметрів порошкових матеріалів. Розглянуто питання фрактального аналізу поверхонь зламів та їх енергодиперсійні характеристики.
Ключові слова
Растрова електронна мікроскопія, фотограмметрія, цифрові моделі рельєфу, стереологія, хонінгування, порошкова металургія, металічні злами, цифрова фотограмметрична станція, стереозображення, енергодисперсійний аналіз.
Дата публікації (рік)
Файл
aref.pdf1.61 МБ
Ініціали працівника
Мельник Юлія Анатоліївна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
melnykjulka@gmail.com