Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6129
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Rotko S., Shvabyuk V., Guda O., Uzhehova O. Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness. Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2019, Vol. 968, Р. 404-412.
Ключові слова
Анізотропія , стиск, вільні коливання , уточнений розрахунок, поперечний зсув
Дата публікації (рік)
Видавець
Trans Tech Publications Ltd
Ініціали працівника
Ротко Світлана Володимирівна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
svitlanarotko61@gmail.com