ДО ПРОБЛЕМИ УТОЧНЕНОГО РОЗРАХУНКУ ЗГИНУ ПЛИТ НА ЖОРСТКИХ І ПРУЖНИХ ОСНОВАХ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6139
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Шваб’юк В. І., Ротко С. В., Маткова А. В. ДО ПРОБЛЕМИ УТОЧНЕНОГО РОЗРАХУНКУ ЗГИНУ ПЛИТ НА ЖОРСТКИХ І ПРУЖНИХ ОСНОВАХ. Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань „Технічні науки”). 2016. Вип. 54. С. 376-380.
Ключові слова
ТРАНСВЕНСАЛЬНО-ИЗОТРОПНА ПЛИТА, ПРУЖНА ОСНОВА, КОНТАКТНі НАПРУЖЕННЯ, ДЕФОРМАЦії ПОПЕРЕЧНОГО ЗСУВУ ТА ОБТИСНЕННЯ
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк
Ініціали працівника
Ротко Світлана Володимирівна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
svitlanarotko61@gmail.com