Основи та фундаменти

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6250
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Парфентьєва І.О. Основи та фундаменти : навч. посіб. для студ. спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія / І.О. Парфентьєва, О.В. Верешко, Д.А. Гусачук. - Луцьк : ЛНТУ, 2017. - 296 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник «Основи та фундаменти» призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Посібник складається з двох частин.
Перша частина «Основи ґрунтознавства та механіки ґрунтів» містить шість розділів і пов’язана з основними питаннями які вивчають характеристику ґрунтів та їх властивості, а також зміни ґрунту під дією різних видів навантаження.
Друга частина посібника «Основи та фундаменти» складається з восьми розділів і вивчає основні питання пов’язанні з проектуванням, конструювання та особливостями влаштування різних видів фундаментів та укріплення їх основ.
В кінці навчального посібника приведений глосарій з визначенням основних термінів, а також подана основна, довідникова та нормативна література.
Посібник придатний як для аудиторного, так і самостійного вивчення матеріалу студентами.
Ключові слова
Основа, фундамент, ґрунт, механічні властивості, осідання ґрунтового масиву, проектування фундаментів, конструювання фундаментів, фундаменти мілкого закладання, пальові фундаменти, фундаменти глибокого закладання.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Парфентьєва Інна Олександрівна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
innaparfentyeva@gmail.com