Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6269
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – Полтава : Астрая, 2019. – 279 с.
Короткий огляд (реферат)
У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати досліджень агроекологічних особливостей і перспективи збереження, відновлення та раціонального використання природних ресурсів в сучасних умовах.
Розглянуто питання щодо соціально-правових і еколого-економічних проблем та особливостей збереження, відновлення й раціонального використання природноресурсного потенціалу. Наведено проблеми та перспективи технологічних і технічних рішень щодо збереження, відновлення та раціонального використання природних і енергетичних ресурсів. Визначено напрями вдосконалення сучасних енергетичних систем з метою збереження та раціонального використання природноресурсного та енергетичного потенціалів.
Колективна монографія є частиною НДДКР на тему «Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної економіки» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0119U100028 від 10.01.2019 р).
Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями збереження та раціонального використання природних ресурсів в сучасних умовах.
Дата публікації (рік)
Видавець
Полтава : Астрая
Монографія
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net