Публічна служба в Україні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6360
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні : підручник. Київ : Кондор, 2018. 312 с.
Короткий огляд (реферат)
У підручнику на основі сучасних наукових підходів розкриті поняття і сутність публічної служби та висвітлена історія вітчизняного інституту державної служби, якому у 2018 р. виповнилося 100 років. Ґрунтуючись на національній моделі та законодавчому забезпеченні, автором запропонована оригінальна класифікація публічної служби в Україні. Кожен вид публічної служби з урахуванням новітньої законодавчої бази отримав ґрунтовне теоретико-методологічне висвітлення.
Важливою перевагою підручника є відсутність його аналогів на вітчизняному книжковому ринкові. На основі попередніх напрацювань у сфері управлінської довідкової літератури сформований предметний покажчик, в якому, окрім законодавчих визначень понять, розміщені розроблені автором нові терміни, відсутні у вітчизняній літературі. Лаконічність і оригінальність подання матеріалу робить його доступним для студентів, аспірантів, викладачів, публічних службовців, які прагнуть здобути сучасні знання у галузі публічного управління та адміністрування.
Ключові слова
Публічна служба, політична служба, державна служба, безпекова служба, правнича служба, муніципальна служба, патронатна служба
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : Кондор
Файл
Ініціали працівника
Малиновський Валентин Ярославович
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
valentyn.volyn@gmail.com