Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6378
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика : колективна монографія / за ред. І. Б. Садовської. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. 270 с.
Короткий огляд (реферат)
У колективній монографії розглянуто методологію і організацію обліку в умовах застосування МСФЗ. Вивчено теорію і практику економічного аналізу в ринковій економіці. Досліджено проблеми розвитку контролю та аудиту діяльності суб’єктів господарювання.
Видання передбачене для науковців і практиків у сфері бухгалтерського обліку, керівників і спеціалістів управлінських структур, студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Облік, організація обліку, методологія, МСФЗ, економічний аналіз, управління.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Риковська Лілія Олексіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
l.rykovska@lutsk-ntu.com.ua