Удосконалення обліку, контролю і аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6382
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Удосконалення обліку, контролю і аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки: [колективна монографія] / кол. авт. за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – 262 с.
Короткий огляд (реферат)
У колективній монографії представлено функціональні дослідження, які відображають теоретичні й практичні аспекти удосконалення обліку, контролю і аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки. Монографія присвячена
актуальній темі та містить прояви наукової новизни в дослідженні найбільш актуальних проблем і завдань, рішення яких визначають стратегію розвитку господарюючих суб’єктів на найближчу перспективу.
Видання передбачене для науковців і практиків у сфері бухгалтерського обліку, керівників і спеціалістів управлінських структур, студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Облік, контроль, аналітичне забезпечення, управління, глобалізація.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Риковська Лілія Олексіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
l.rykovska@lutsk-ntu.com.ua