Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6386
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва : колективна монографія / кол. авт. за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 204 с.
Короткий огляд (реферат)
У колективній монографії представлено наукові дослідження, які відображають теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу і контролю в умовах міжнародного співробітництва. Монографія присвячена вивченню актуальних науково-практичних проблем та шляхів їх вирішення, що дозволить підвищити рівень міжнародного співробітництва.
Видання передбачене для вчених, викладачів, докторантів, аспірантів та представників підприємницьких структур.
Ключові слова
Облік, аналіз, контроль, міжнародне співробітництво.

Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Риковська Лілія Олексіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
l.rykovska@lutsk-ntu.com.ua