Основи товарознавства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6515
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи товарознавства : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. спец. “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 42 с.

Ключові слова
Товарознавство, товар, властивості, асортимент, якість, класифікація.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua