Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6522
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форми навч. / уклад. О.Ю. Речун. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. 162 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Передрій Оксана Ігорівна
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
o.peredriy@lntu.edu.ua