Інженерна геодезія (загальний курс)

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6548
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інженерна геодезія (загальний курс) : метод. вказівки до практичних занять для студ. за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спец. 192 ‒ «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навч. / уклад.: О.В. Верешко, О.В. Дзюбинська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 86 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Талах Л.О.
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
ludmilatalah@gmail.com