Професійний етикет сфери послуг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6627
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Професійний етикет сфери послуг : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфери обслуговування спец. 242 Готельно-ресторанна справа денної та заоч. форм навч. / уклад.: І.В.Тищук, Л.М. Поліщук. - Луцьк : Луцький НТУ, 2021. - 20 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Тищук Інна Володимирівна
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
i.tyshchuk@lutsk-ntu.com.ua