Загальний курс транспорту

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6672
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Загальний курс транспорту : практичні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) галузь знань 27 Транспорт спец. 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад. В. В. Грабовець. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 47 с.
Ключові слова
Транспорт, транспортна система, транспортна інфраструктура.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com