Кваліфікаційні роботи бакалавра

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6676
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Кваліфікаційні роботи бакалавра : метод. вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузь знань 27 Транспорт, спец. 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Грабовець, І.О. Павлова, В.М. Придюк, В.В. Стельмащук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 38 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com