Міжнародні фінанси

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/672
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Міжнародні фінанси : метод. вказівки до викон. курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Баула. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 28 с.
Ключові слова
міжнародна економіка, валюта, валютний курс, валютне регулювання, міжнародна інвестиційна діяльність
Рік видання
Видавець
ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua