Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях.

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6772
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Ільчук Н.І. Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук за спец. 0.5.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”. – Національний університет “Львівська політехніка”. Львів, 2007. 18 с.
Короткий огляд (реферат)
Дисертація присвячена розробці методики розрахунку рам за деформаціями з урахуванням дії повторних малоциклових навантажень на П-подібні залізобетонні рами на основі сучасної розрахункової деформаційної моделі та експериментальному дослідженню роботи таких рам при одноразовому і короткочасному малоцикловому навантаженні. В ній обґрунтовані умови розрахунку залізобетонних рам з урахуванням перерозподілу зусиль в елементах рами.
Отримані нові експериментальні дані про перерозподіл зусиль в елементах рами, при дії повторних малоциклових навантажень. Встановлено, що пластичні шарніри в перерізах рами можуть виникати в наслідок пластичного деформування бетону стиснутої зони коли він працює на низхідній ділянці діаграми деформування.
Ключові слова
Залізобетонні П-подібні рами, напружено-деформований стан, міцність, деформаційна модель, розрахунок, перерозподіл зусиль.
Дата публікації (рік)
Файл
Ініціали працівника
Ільчук Наталія Іллівна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
natali2507.ua@gmail.com