Організація обліку

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6874
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Організація обліку : навч. посіб. / І.Б. Садовська, В.А. Голян, І.І. Бабіч, В.В. Чудовець, Н.В. Тлучкевич, І.В. Жураковська ; за ред. І.Б. Садовської. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. - 563 с.
Короткий огляд (реферат)
Висвітлено основні положення теорії і практики організації бухгалтерського, управлінського та податкового обліків як єдиної інформаційної системи підприємства. Розкрито порядок організації процесу складання фінансової звітності.
Посібник містить п’ять розділів, кожен з яких має окреме тематичне і змістове наповнення та описує напрямки організації обліку на підприємстві.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, а також для бажаючих самостійно оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками з організації обліку.
Ключові слова
Організація обліку, звітність, облікова політика, податкова звітність, управлінський облік.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua