Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6875
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур : монографія / І. Б. Садовська, В. А. Голян, І. І. Бабіч, Н. В. Тлучкевич, І. В. Жураковська. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 314 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти організації обліку і контролю вирощування зернових культур. Розкрито та проаналізовано нормативно-правове забезпечення обліку сільськогосподарської діяльності, документування операцій з вирощування зернових культур. Авторами розроблено алгоритм організації облікового процесу за видами операцій і виконавцям, пропонуються кореспонденції рахунків, що передбачають спрощення використання положень П(С)БО 30 на практиці. Наводиться рекомендації щодо налаштування конфігурації 1С для відображення операцій з вирощування зернових.
Рекомендовано для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців і практиків у сфері бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств
Ключові слова
Організація обліку, сільське господарство, організація контролю, документування.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua