Economic-organizing principles of the Ukrainian forest sector governance system transformation

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6882
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Khvesyk M. A., Shubalyi О. М., Kosinskyi Р. М. Economic-organizing principles of the Ukrainian forest sector governance system transformation. National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine : Collective monograph. Poland, 2017. Vol.1. Р. 241–253.
Короткий огляд (реферат)
Обґрунтовано економічні механізми та інститути трансформації системи управління у лісовому секторі в контексті євроінтеграції України, які передбачають удосконалення економічних механізмів та інститутів на засадах децентралізації системи управління, реорганізації, корпоратизації та інтеграції суб’єктів господарювання. Визначено основні положення національної політики, принципи та цілі трансформації системи управління у лісовому секторі. Розроблено організаційно-економічні засади та структуру механізму трансформації системи управління у лісовому секторі. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм стимулювання поглибленої лісопереробки. Розроблено етапи трансформації системи управління господарськими ланками лісового сектору, які передбачають реорганізацію та корпоратизацію як лісогосподарських, так і лісопереробних підприємств, створення нових організаційних форм господарювання та органів управління на національному, регіональному та локальному рівнях. Розроблено нову схему організації системи управління лісовим та мисливським господарством, яка передбачає розмежування функцій оперативного управління, нагляду та контролю між незалежними органами виконавчої влади. Запропоновано перспективні організаційні форми інтеграції суб’єктів лісового сектору на регіональному рівні.
Ключові слова
Трансформація, еколого-економічні відносини, лісовий сектор, економічні механізми, інститути, система управління.
Дата публікації (рік)
Видавець
Poland : “Izdevnieciba “Baltija Publishing”
Монографія
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua