Аналіз фінансового стану будівельної організації

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6907
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Аналіз фінансового стану будівельної організації : монографія / С. С. Савенко, В. І. Савенко, С. І. Доценко, О. Ю. Чертков, С. П. Пальчик, І. А. Шарова, Д. Я. Кислюк, Ю. В. Орлик, І. І. Бондар. Київ, 2017. 96 с.
Короткий огляд (реферат)
Фінансовий стан — найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, в якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні. Однак, одного вміння реально оцінювати фінансовий стан недостатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним поставленої мети.
Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити лише правильне управління рухом фінансових ресурсів і капіталу, що знаходяться в його розпорядженні.
Однією зі складових частин економічної науки є фінансовий аналіз, що базується на даних бухгалтерського обліку й імовірнісних оцінках (розрахунках) майбутніх факторів господарського життя. У зв’язку з цим бухгалтерська звітність стає інформаційною основою подальших аналітичних розрахунків, необхідних для прийняття управлінських рішень.
Рішення фінансового характеру точні настільки, наскільки вірогідна й об’єктивна інформаційна база.
Отже, успішне фінансове управління спрямоване на:
• виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;
• запобігання банкрутства та великих фінансових невдач;
• лідерство в боротьбі з конкурентами;
• прийнятні темпи зростання економічного потенціалу підприємства;
• зростання обсягів виробництва та реалізації;
• максимізацію прибутку;
• мінімізацію витрат;
• забезпечення рентабельної роботи підприємства.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : ЦУЛ
Ініціали працівника
Кислюк Дмитро Ярославович
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
d.kyslyuk@gmail.com