Біржова діяльність

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6939
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Біржова діяльність: метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної та заоч. форм навч. / уклад. : К.І. Оксенюк, Ю.В. Волинчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 20 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Оксенюк К.І.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
k.oksenyuk@lntu.edu.ua