Потенціал і розвиток підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6940
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Потенціал і розвиток підприємства : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка підприємства», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. : Л.Л. Ковальська, К.І. Оксенюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 40 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Оксенюк К.І.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
k.oksenyuk@lntu.edu.ua