Теоретичні основи товарознавства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6971
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Теоретичні основи товарознавства : метод. вказівки до практичних робіт для студ. спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм: Товарознавство та торговельне підприємництво Економіка підприємства денної та заоч. форм навч. / уклад. Г.І. Голодюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2018. 16 с.
Ключові слова
Асортимент товарів, непродовольчі товари, асортимент товарів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua