Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6974
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка підприємства», спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. М. Кулик, О. М. Лютак. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 28 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Кулик Ю. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
y.kulyk@lntu.edu.ua