Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6975
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво», спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч./ уклад. : Ю. М. Кулик, О. М. Лютак. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 28 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Кулик Ю. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
y.kulyk@lntu.edu.ua