Якість товарів, робіт і послуг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6980
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Якість товарів, робіт і послуг : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти – бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма – Товарознавство та торговельне підприємництво освітня програма – Економіка підприємництва денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Шегинський. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 7 с.
Ключові слова
Якість товарів, послуги, якість робіт.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua