Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6991
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Зеленко О. М. Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львів, 2019. 245 с.
Короткий огляд (реферат)
У дисертації обґрунтовано та розроблено теоретико-методичні підходи та практичні рекомендації щодо удосконалення управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики. Виявлено, що конкурентні переваги сільськогосподарських формувань залежать не тільки від наявних матеріальних ресурсів, рівня їх використання, але й від нематеріальних, найважливішим з яких є управлінський. Обґрунтовано, що заготівельна діяльність в сільськогосподарських підприємствах є першим етапом виробництва, від стану якого залежить виробнича, фінансова, збутова та організаційна діяльність підприємства, а логістика виступає одним із важливих чинників забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського бізнесу та ефективного задоволення потреб споживачів.
Ключові слова
Управління, заготівельна діяльність, сільськогосподарське підприємство, логістика, логістична система, інструменти логістики, інфраструктура аграрної сфери, витрати, кооперація, кластер.
Дата публікації (рік)
Видавець
Львів
Ініціали працівника
Зеленко Оксана Михайлівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
oksana_zelenko@ukr.net