Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6995
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Зеленко О. М. Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності. Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журн. 2019. №3(44). С. 90-97.
Ключові слова
Витрати, заготівельна діяльність, сільськогосподарське підприємство, рентабельність.
Дата публікації (рік)
Видавець
Білоцерківський національний аграрний університет
Ініціали працівника
Зеленко Оксана Михайлівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
oksana_zelenko@ukr.net