Товарознавство одягово-взуттєвих товарів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7003
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Товарознавство одягово-взуттєвих товарів : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Митна справа та торгівля» та «Товарознавство і торговельне підприємництво» спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Пахолюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 36 с.
Ключові слова
Гумові взуттєві товари, Валяні взуттєві товари, Хутряні товари, Овечо-шубні товари.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua