Управління персоналом

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7004
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління персоналом : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», «Товарознавство та торговельне підприємництво» галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Шубала. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 44 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua