Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7009
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави : колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк : Терен, 2019. 280 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії відображені теоретико-методичні та прикладні аспекти механізмів забезпечення соціоекологоекономічної безпеки держави. Визначено сутність та запропонована структура механізму забезпечення соціальної, економічної та екологічної безпеки держави а також соціоекологоекономічної. Подано підходи до формування механізмів забезпечення компонентів соціальної, економічної та екологічної безпеки держави. Визначено особливості формування соціального потенціалу населення з метою забезпечення соціальної безпеки, а також особливості та окремі інструменти забезпечення безпеки з окремих сферах господарювання
Ключові слова
Соціоекологоекономічної безпеки держави, екологічна безпека, соціальний потенціал, соціальна відповідальність.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки
Монографія
Ініціали працівника
Зеленко Оксана Михайлівна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
oksana_zelenko@ukr.net