Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7043
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Головенко Т.М. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.02 / Т.М. Головенко ; МОН України, ХНТУ. - Херсон, 2013. - 36 с.
Короткий огляд (реферат)
Головенко Т.М. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2013.
Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження процесу механічної обробки стебел трести льону олійного з різними технологічними властивостями на модернізованому куделеприготувальному агрегаті. Удосконалення технологічного процесу здійснено на основі теоретичного та експериментального аналізу впливу параметрів і режимів обробки, вибір яких здійснюється з урахуванням фізико-механічних характеристик стебел трести льону олійного, на якісні показники одержаних волокон: вміст костриці та розривне навантаження. Ці якісні показники зумовлюють подальше промислове застосування готової продукції, а саме нетканих матеріалів. У технологічній лінії механічної переробки стебел трести льону олійного на куделеприготувальному агрегаті передбачається змінювати частоту обертання тіпальних модулів, щільність шару оброблюваної сировини та ширину зазору між тіпальним ножем і бильною планкою, у результаті чого одержують волокно з різними фізико-механічними показниками.
Визначено, що в результаті впровадження розроблених технологій одержують волокно № 4, яке придатне для виготовлення нетканих матеріалів типу неткане полотно, волокно № 6 – для виробництва льоноватину та № 8 – для отримання меблевого полотна.
Економічно обґрунтовано доцільність впровадження запропонованих технологій. Встановлено, що за рахунок удосконалення технологічного процесу механічної обробки трести льону олійного на модернізованому куделеприготувальному агрегаті можна одержувати волокно, яке могло б повністю задовольнити потреби українських виробників нетканих матеріалів. До того ж, це екологічно чиста щорічно відновлювана сировина. Економічний ефект у розмірі 453 986, 33 грн. / рік досягається при реалізації волокна № 8, 453 986,89 грн. / рік – № 4, а 454 009,12 грн. / рік – № 6.
Ключові слова
льон олійний, треста, волокно, вміст костриці, розривне навантаження, оптимізація режимів і параметрів механічної обробки, частота обертання тіпальних модулів, щільність шару сировини, ширина зазору між тіпальним ножем і бильною планкою, куделеприготування.
Дата публікації (рік)
Файл
aref.pdf1.2 МБ
Ініціали працівника
Головенко Тетяна Миколаївна
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства (МБФ)
Електронна пошта
tanyushkagolovenko@ukr.net