Технології розподілених мереж та паралельних обчислень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7054
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології розподілених мереж та паралельних обчислень : метод. вказівки до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’ютерні науки денної та заоч. форм навч. / уклад. : В.О. Ліщина, Н.М. Ліщина. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 44 с.
Ключові слова
Технології розподілених мереж та паралельних обчислень.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ліщина Наталя Миколаївна
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Електронна пошта
ipz@lutsk-ntu.com.ua