Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7080
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Ленгер Я.І. Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект : монографія. Ужгород, 2017. 419 с.
Короткий огляд (реферат)
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з виникненням, існуванням та вирішенням муніципально-правових колізій. У монографічній роботі здійснено системний аналіз поглядів на колізію в праві, юридичну колізію, протиріччя в праві, прогалину, конфлікт та соціальне протиріччя та визначено основні ознаки правової колізії, а також визначено її місце серед вказаних категорій в площині, визначено правову колізію як суб’єктивно-обєктивне явище правової дійсності, виокремлено серед наявної великої кількості класифікацій правових колізій муніципально-правові, котрі є правовим протиріччям, що виникає через суб’єктивні та об’єктивні причини та помилки під час реалізації повноважень з вирішення населенням безпосередньо або через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, що проявляється при прийнятті нормативних актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. В монографії обґрунтовано першочерговість превентивних методів та заходів у сфері муніципально-правових колізій з констатацією факту ефективності попередження порівняно з розв’язанням та встановлено нерозривний зв'язок між відсутністю чіткого нормативного розмежування предметів відання між органами державної влади на місцях та органами місцевого самоврядування та причинами виникнення муніципально-правових колізій.
Дата публікації (рік)
Видавець
Ужгород
Монографія
Ініціали працівника
Ленгер Я.І.
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра права (ФФОЛП)
Електронна пошта
lenger.yana303@gmail.com